تبلیغات
همه چیز و هیچ چیز همه چیز و هیچ چیز
زندگی را معادله پنداشتیم
در پی موازنه اش گشتیم
تا کجا خواهیم رفت؟
به کجا خواهیم رسید؟
اما زندگی این نیست
           مثل پیچکی زیباست،
           که انتهایش فقط خداست
                        برگ نیست،
                        که رفتنش با باد پاییزیست
                                  ریشه ست،
                                  که امتحانش با باد نیست
شگفت تر از تولد کودکی زیباست
        زیباتر از رنگین کمان هزار رنگ
        زلال تر از چشمه های جوشان از دل زمین سخت
زندگی این هاست اگر بخواهیم
        دستی مهربان به سوی کودکی بی سرپناه
        عصایی برای سالخورده ای پشت خمیده
         نگاهی به چراغ لرزان همسایه
...
آری زندگی این هاست
اگر بخواهیم
 
پی نوشت: با تشکر از پسر عموی عزیزم  یاشار که در اتمام این متن کمکم کردند.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 6 اسفند 1387 توسط سونا | نظرات ()