تبلیغات
همه چیز و هیچ چیز همه چیز و هیچ چیز

حقیقت مانند آینه
پاکی مانند آب
سادگی مانند کودک
و من...
مانند آینه ای شکسته شده در آب که کودکان خود را در تکه تکه های شکسته شده آن می نگرند.


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 16 آبان 1387 توسط سونا | نظرات ()